Białowieża
17-19 stycznia 2019

Zgłoszenie


Termin przyjmowania zgłoszeń  do 30 grudnia 2017r.

Opłata konferencyjna wynosi 700 zł (z VAT) i obejmuje materiały konferencyjne, udział w wykładach i warsztatach oraz posiłki.

Nazwa i numer konta na które należy dokonywać wpłat:

Oddział Podlaski PTP, 16-070 Choroszcz, Pl. Brodowicza 1

PKO BP S.A. I ODDZIAŁ BIAŁYSTOK  

Nr: 65 1020 1332 0000 1102 0036 0495

Z opisem: opłata za udział w XVI PWP