Białowieża
17-19 stycznia 2019

Osoba towarzysząca


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ W
SIEDEMNASTYCH PODLASKICH WARSZTATACH PSYCHIATRYCZNYCH
BIAŁOWIEŻA 17-19 STYCZNIA 2019r.


Osoba zgłaszająca


 
 

Dane płatnika


 
 
 
 

Dane osoby towarzyszącej


 
 

Informacje dodatkowe


b. Chciałbym skorzystać z transportu na trasie Białystok-Białowieża dnia 17.01.2019 w godzinach popołudniowych:

 

b. Chciałbym skorzystać z transportu na trasie Białowieża-Białystok dnia 19.01.2019 w godzinach przedpołudniowych:

 


Na podany w zgłoszeniu adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia. Podany adres umożliwi Ci również logowanie się na konto w systemie - hasło zostanie przesłane w wiadomości potwierdzającej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do udziału w Konferencji pn. „XVII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne”, Białowieża, 17-19 stycznia 2019r., w celu i zakresie niezbędnym do zrealizowania mojego udziału w przedmiotowej Konferencji.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego z siedzibą Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do zrealizowania Pana/Pani udziału w Konferencji pn. XVII Podlaskie Warsztaty Psychiatryczne (zwanej dalej „Konferencją”) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Pani/Pana aktywnego udziału w Konferencji oraz przez okres przypadający bezpośrednio po Konferencji wynikający z konieczności rozliczenia tego udziału, uzyskania zaświadczenia o udziale, itp.
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Pani/Pana udziału w Konferencji.